top of page

N’EXT gelooft erin dat alles met elkaar is verbonden. Dit vraagt om een bewuste relatie tussen mens, natuur, techniek en hun (innerlijke) ruimte. Deze verbinding doet ons verlangen naar een nieuw collectief bewustzijn. 

“In de natuur is diversiteit de beste ontwerper van veerkracht op lange termijn in een ecosysteem. Net als in een bos bieden individuele bomen met verschillende eigenschappen een groot bereik aan perspectieven en vaardigheden die collectief kunnen worden aangesproken waardoor een natuurlijke balans ontstaat. Deze onderlinge samenhang kan leiden tot uitzonderlijke innovaties, ontwerp- en (denk)kracht."

This is N'EXT

Door de samenwerkingen tussen Odette Ex (owner Ex Interiors) en meerdere toonaangevende Nederlandse fabrikanten & ontwerpers werden producten ontwikkelt die aan dit verlangen voldoen. 

Tijdens deze samenwerkingen werden de individuele eigenschappen en achtergronden van iedere fabrikant of ontwerper met elkaar verbonden. Deze Nederlandse groep fabrikanten en ontwerpers steekt oprecht hun nek uit om deze nieuwe vorm van collectieve intelligentie te ontdekken waarbij zij belangeloos kennis, kunde en expertise met elkaar delen. Een creatieve manier van groepsdenken die het ontwikkelen van (sociale) innovaties bevordert. Door dingen samen te doen en kennis te delen worden onze daden talrijker en versterken ze de noodzakelijke veranderingen. We nemen jou ook graag mee om naar deze uitzonderlijke verandering van tijd toe te bewegen. 

 

N’EXT probeert met dit initiatief een stapje richting de 'nieuwe' toekomst te maken waarin we verschuiven van het individu, het ego, de gevestigde orde naar een samen, een bewustzijn van ‘liefdevolle belangeloosheid’, een welzijn voor natuur en mens in balans met zichzelf en elkaar. 

 

N’EXT FAIR is de uitkomst van producten en gedachten. Een creatief event waarin wij onze gezamenlijke producten, kennis, kunde en netwerk delen. Vanuit elke discipline en verschillende invalshoeken belichten we drie dagen lang de 'FUTURE”; onderverdeelt in drie pijlers. ‘CULTURE’, ‘NATURE’ en ‘NURTURE ’. Iedere dag hebben we een aantal sprekers uitgenodigd die ons inspireren en ons voeden in deze onderwerpen. Denk en praat mee over hoe we vorm kunnen geven aan deze verandering van tijdperk en hoe we verbinding kunnen maken tussen natuur en technologie. Hoe gaan we bouwen, wonen, eten en leven in balans met de natuur en onszelf?

N’EXT, THE POWER OF COLLABORATION

bottom of page