top of page

People of N’EXT COMMUNITY zijn design-activisten op zoek naar een nieuwe grondhouding waarbij wij zorg en respect geven aan de natuur, het milieu en onszelf als onderdeel van de natuur. 

N’EXT laat de teugels van maakbaarheid en het ‘ego’ vieren. N'EXT zet groei om in bloei en verbindt als vanzelf de mentale energie van het mannelijke met de zachte waarden van het vrouwelijke. 

N’EXT realiseert zich dat het tijdperk razendsnel aan het verschuiven is van het Antropoceen (de wereld beïnvloed door de mens) naar het Symbioceen (een wereld in een natuurlijke balans tussen mens, natuur en techniek) zoals filosofen en ecologen duiden.

 

N’EXT gelooft in de kracht van community & collaboration. 

 

N’EXT gelooft dat alles bestaat uit dezelfde materie waardoor alles in ons universum met elkaar is verbonden door energetische processen.

N'EXT vraagt zich niet af òf we meer natuur inclusief gaan creëren maar hoeveel.

N'EXT ziet techniek als noodzakelijk hulpmiddel om de processen, systemen en oplossingen van moeder natuur efficiënt te kunnen inzetten voor een herstel duurzame leefomgeving. Hierin komen techniek, artificial intelligence (A.I) en natural intelligence (N.I ) samen.

N'EXT wil onder ogen zien dat de zaken steeds meer onder de loep moeten worden genomen en dat het meer dan ooit onze verantwoordelijkheid is om als ontwerpers, fabrikanten en opdrachtgevers onze gezamenlijke impact op de wereld te verminderen. Circulair materiaalgebruik, kennis en kunde zijn van essentieel belang om de milieu-impact van de bouw- en interieurindustrie te verminderen.

N’EXT gelooft dat als we deze band met de natuur herstellen we weer gaan leven vanuit 'aandacht', waardoor we wijsheid ontwikkelen en we onze plek in het grotere geheel ontdekken. 

bottom of page